Linköpings kommun har beslutat att vidta fler åtgärder för att underlätta för lantbrukarna efter sommarens torka. De ska bland annat kunna skörda gräs på kommunal mark.