De flesta kommunala gräsmattorna i Linköpings kommun ska inte klippas under maj och juni. Kommunen vill ta reda på var det kan passa att istället skapa ängar.