Linköpings kommun har antagit en strategi gällande IS-återvändare där man bland annat ska polisanmäla alla återvändare som är över 15 år, rapporterar Corren.