Genom att inte bevilja tillstånd till näringsidkare som ägnar sig åt organiserad brottslighet, ska kommunen stoppa bidrags- och assistansfusket .