Fler östgötar ska åka tåg. Det är ett av önskemålen i Östgötatrafikens tågutveckligsplan som nu är klar. Enligt utredningen behöver pendeltågen bli längre och en ny station föreslås i Malmslätt.