Linköpings kommun river upp beslutet att alla skolelever ska ha en läsplatta eller dator. Beslutet motiveras med bland annat med den sjunkande läsförmågan bland svenska elever.