Utformandet av stadsdelen bestäms i en arkitekttävling.