Lina Edfeldts elräkning för december var långt mycket dyrare än vad hon och familjen är van vid. Hon är kritisk till utformningen av regeringens ersättning till hushållen – trots att hon kommer vara kvalificerad för den högsta månadsersättningen. – Jag blev helt ställd. Förslaget tar ju inte hänsyn till priset, eller till hur mycket ens räkning gått upp med, bara om man konsumerar...