Lillkyrka förskola som ligger en dryg mil utanför Enköping ska evakueras. Anledningen är att lokalerna drabbats av fukt och mögel.