I stället för att se löneskillnaden som den huvudsakliga uppgiften att lösa, borde vi se den som symtom på en rad ojämställda förhållanden.