Se bilderna från bostadshusets källarförråd där narkotika hanterades öppet.