Lägenheten i centrala Malmö visade sig innehålla en knarkfabrik som drevs som ett företag, med avlönade anställda och kundregister. Ligan som misstänks ha smugglat in och sålt det narkotikaklassade läkemedlet pregabalin för omkring 19 miljoner kronor i Malmö har spräckts. Men den som misstänks ha styrt hela verksamheten från utlandet är inte identifierad.