På måndagskvällen skulle kommunfullmäktige på Lidingö fatta beslut om politikernas löner. Men majoriteten var inte nöjd med förslaget som lagts fram av arvodesberedning. Kommunfullmäktige beslutade istället att frågan ska utredas vidare.