Länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna stoppar nu jakten i Gullsjön då mer fakta behövs samlas in om eventuellt kvarvarande vargar i reviret.