Startat program för ”frivilligt återvändande” • Människorättsorganisationer starkt kritiska.