Ett barn som visade sig ha leukemi skickades hem från akuten. Detta trots att barnet sökt vård upprepade gånger på hälsocentral. Nu kritiserar IVO Region Norrbotten för bristfällig vård.