Klimatprosan glider snabbt in i abstraktioner. Vad riskerar att försvinna? En hösttrend i böckernas värld är att klassificera och namnge för att bekämpa glömskan.