Regeringens tidigare utredare Lennart Rohdin kritiserar skarpt Skolverkets förändringsförslag till nya läroplan. Han anser att företrädare för de nationella minoriteterna inte hörts i god tid. Enligt Rohdin har Skolverket brutit mot lagen.