Regeringens tidigare utredare Lennart Rohdin kritiserar skarpt Skolverkets sätt att ta fram en reviderad läroplan i grundskolan. Rohdin anser att företrädare för de nationella minoriteterna inte hörts i god tid. Enligt Rohdin har Skolverket brutit mot lagen.