Hallituksen selvittäjänä aiemmin toiminut Lennart Rohdin kritisoi Kouluviraston toimintaa peruskoulun opetussuunnitelman uudistuksessa. Rohdin arvioi, ettei Kouluvirasto ole käynyt neuvonpitoa uudistuksesta kansallisten vähemmistöjen edustajien kanssa riittävän ajoissa. Rohdinin mielestä Kouluvirasto on toiminut vastoin lakia.