Fler turister och en allt mer trängd rennäring – konflikten i fjällen har eskalerat. Samarbete verkar inte räcka för att hantera problemen. – Jag tror inte det går att lösa på ett bra sätt, säger Lennart Adsten som varit engagerad i fjällfrågor länge.