Färre vårdplatser, lägre bemanning och ett försök att drastiskt kapa hyrkostnaderna. Det är några delar i den stora sparplan för sjukhusen som ska presenteras i sin helhet nästa vecka. Lena Asplund (M), ordförande för HSN menar att vården idag inte är effektiv nog.