30-40 tomter i Lekaryd kan snart bli verklighet. Efter klagomål har kommunen gjort en bullerutredning och kommit fram till att det går bra att bygga.