I sommar träder den nya läroplanen för förskolan i kraft och med den kommer en del saker att förändras. Vi träffade Ida Byhlin, programansvarig på förskoleprogrammet på Höskolan Dalarna för att reda ut vad som händer.