Skånes berguvar lever farligt – och ett av hoten är elledningarna på elstolpar.