Många, inte minst från polisen, har efterfrågat mer fokus på tidigt förebyggande av gängkriminalitet.