I lyckolandet Sverige sticker de ungas mående ut åt fel håll.