Barn vill hoppa av gängen. Staten svarar med att lämpa över ansvaret på kommunerna.