Debatten om behovet av en mer likvärdig skola får inte missa den grundläggande faktorn studiero.