Lösningen är att ge dem bättre stöd – men i stället väntar neddragningar.