Det är inte förvånande att myndigheten som ansvarar för den slutna ungdomsvården dras med problem.