Få ner gängkriminaliteten och långtidsarbetslösheten. Stärk sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Lägg till Sveriges roll i klimatomställningen.