Om man får olika mätresultat behöver det inte betyda att måttstockarna är olika.