Det svenska svassandet för Turkiet har bara motverkat sitt syfte.