Träffade Kinas särskilda sändebud Li Hui efter en vecka av nya raketattacker.