Efter de höga dödstalen på landets äldreboenden utvärderas pandemihanteringen nu av Inspektionen för vård och omsorg. Men undersökningen sågas av flera experter som varnar för att resultaten kan manipuleras.