REPLIK DN DEBATT 13/9. Det är en befängd idé och konstitutionellt är det mycket tveksamt att låta ideologiskt styrda miljöorganisationer få myndighetsliknande uppdrag för att kontrollera skogsägarnas skötsel av sina skogar, skriver företrädare för skogsägarrörelsen.