S-föreningen Reformisterna: Nu har nyliberalismen ställts inför verkligheten. Den har inte klarat provet.