Ett lastfartyg har gått på grund i farleden utanför Landskrona hamn. Fartyget kan blockera övrig trafik.