Ett stort lastfartyg med 22 personer ombord har sjunkit i vattnet mellan Japan och Sydkorea. Fem personer har kunnat räddas men 17 saknas fortfarande.