Den svåra tågolyckan vid Stora Bältbron i början av året då 8 människor miste livet kan ha orsakats av att flera av de lastbilssläp som fraktades med tåget inte satt fast ordentligt. Minst 16 personer skadades varav 4 allvarligt.