En lastbil har vält på E6 söder om Falkenberg, strax norr om Getinge. Diesel har läckt ut på vägbanan och det södergående körfältet är avstängt.