Olyckan inträffade kring tio över sex på onsdagsmorgonen då en lastbil på väg norrut av okänd anledning gick av vägen. Enligt Trafikverket har olyckan mycket stor påverkan på E4-trafiken i norrgående riktning. Det är för närvarande stopp på platsen och trafiken leds tills vidare om till gamla E4 (väg 562) mellan trafikplats Nolby och trafikplats Stockvik. Prognosen är att vägavsnittet kan...