En lastbil och ett flertal personbilar krockade söder om Järna i södergående riktning på torsdagsförmiddagen. E4 söderut stängdes av helt och det var begränsad framkomlighet norrut.