En lastbil och ett flertal personbilar har krockat söder om Järna i södergående riktning. E4 söderut är helt avstängd och det är begränsad framkomlighet norrut.