En lastbil och en personbil krockade på måndagsmorgonen på riksväg 40 i mellan Göteborg och Borås i höjd med Grandalsmotet.Vägen var helt avstängd i södergående riktning.– Det är totalstopp i riktning mot Göteborg, sa Bosse Florell, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten Storgöteborg. Vid 10-tiden kunde räddningstjänsten lämna platsen och vägen är nu helt öppen.