Två olyckor med lastbilar påverkar just nu trafiken på E4. Vid Västanbyn i Skellefteå kommun har ett lastbilssläp vikit sig över körbanan och blockerar bägge körfält. Norr om Sörmjöle har en lastbil gått i diket och släpet blockerar södergående riktning på E4.