En lastbil med släp har vält vid avfart 107 till E20 i södergående riktning i höjd med Byrstatorp. – Det är helt stopp i trafiken och räddningstjänsten fick gå sista biten, säger larmoperatören som svarar för SOS alarm region Bergslagen.