En lastbil har vält på väg 56 vid Stora Sundby i norrgående riktning. Enligt räddningstjänsten är vägen avstängd i båda körriktningar.