Diesel på 50 liter har runnit ut på en rastplats längs med E4 i Nikkala i Haparanda. Enligt uppgifter från SOS har någon under natten försökt slanga diesel från en lastbil som stått parkerad på platsen och så har det runnit ut på marken.